Sprekers

Richard Bakker

Richard Bakker is Allround projectondersteuner en -uitvoerder bij Breed Actief.

Ine Bosmans

Ine Bosmans is projectmedewerker bij Mobiel 21.

Jurgen Ceulemans

Jurgen Ceulemans is Account manager public en social profit bij Ethias.

Joke Croughs

Joke Croughs staat in voor verkeerspreventie en -educatie in de politiezone Hazodi.

Kaat De Gendt

Kaat De Gendt is als pedagoge aan de slag bij Rondpunt.

Lennard De Rooy

Lennard De Rooy is Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Personal Trainer en Internationaal Renner met als beste prestatie een 4e plaats op een EK.

Machteld De Schutter

Machteld De Schutter werkt bij de provincie Antwerpen voor het 10op10-project.

Dirk Gabriels

Dirk Gabriels is Stafmedewerker en Teamverantwoordelijke verkeers- en mobiliteitseducatie bij de VSV.

Wim Geysen

Wim Geysen is auteur, muzikant en theatermaker.

Patricia Hellriegel

Patricia Hellriegel is stafmedewerker Marketing en Internationalisering binnen het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt.

Luc Henau

Luc Henau is voorzitter van de Stuurgroep Onderwijs en lid van de Raad van Beheer van de VSV.

Els Hendrickx

Els Hendrickx is communicatieverantwoordelijke bij de VSV voor de projecten voor het basisonderwijs en is bovendien verkeersouder.

Eddy Klynen

Eddy Klynen is coördinator van de VSV.

Annet Kooijman

Annet Kooijman is ontwikkelaar van lesmaterialen en uitgever van leermiddelen bij Bokabox.

Filip Kuijpers

Filip Kuijpers is directeur van de Stedelijke basisschool in Rapertingen.

Luk Lemmens

Luk Lemmens is eerste gedeputeerde, woordvoerder deputatie, algemeen beleid, ruimtelijke ordening, mobiliteit en cultuur bij de Provincie Antwerpen.

Claude Marinower

Claude Marinower is Antwerps schepen van Onderwijs.

Henk Michels

Henk Michels is betrokken bij de ontwikkeling van ANWB Streetwise, een verkeerseducatieprogramma voor de basisschool.

Paul Michielsen

Paul Michielsen is vormingsmedewerker bij de VSV.

Joke Schepers

Joke Schepers is Stafmedewerker bij Rondpunt. In het project Getuigen onderweg is zij projectmedewerker.

Lieve Snoeckx

Lieve Snoeckx is projectmedewerker en verkeerskundige bij Voetgangersbeweging vzw, Octopusplan en VPI vzw.

 

Jan Soenen

Jan Soenen is beleidsmedewerker bij Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsorganisatie van ondernemingen in transport en logistiek.

Gerard Tertoolen

Gerard Tertoolen is zaakvoerder van De Verkeerspsycholoog GTi en adviseur bij het adviesbureau XTNT.

Erik Thys

Erik Thys is Educatief medewerker bij de VSV.

Pieter Van Reeth

Pieter Van Reeth is Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Personal Trainer en oprichter van vzw "ons steentje" dat zieke kinderen in samenwerking met Bodymap begeleidt naar een optimale o

Geert Vanaken

Geert Vanaken is Stafmedewerker adviseur van de Commercieel Directeur bij Ethias.

Geert Vandenwijngaert

Geert Vandenwijngaert is Bijzonder adviseur directie collectiviteiten bij Ethias.

Ben Vangilbergen

Ben Vangilbergen is preventiewerker bij de preventiedienst van stad Tienen.

Ben Weyts

Ben Weyts is Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.